podScore Uw ontbrekende metriek in podcast analyse

De podScore is een handige indicator die de populariteit en relevantie van een podcast binnen zijn Apple-onderwerpcategorie beschrijft. Aldus wordt de voorwaarde geschapen voor de uitvoering van een breed scala van analyses - van eenvoudige trendverklaringen tot de identificatie van diverse succesfactoren van een podcast.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Dit is hoe de podScore eruit ziet

De podScore is een kencijfer dat volgens een vaste procedure wordt berekend en informatie geeft over de ontwikkeling van een podcast op middellange tot lange termijn. De bijbehorende waarderingsschaal loopt van 0 - de laagste - tot 100 - de hoogste relevantie.

De podScore is gebaseerd op deze gegevensbasis

Het uitgangspunt voor de berekening van de podScore zijn de top 400 klasseringen in de Duitse Apple podcast charts. Alle relevante gegevens worden dagelijks automatisch verzameld, verwerkt en ingevoerd in onze uitgebreide podwatch-databank.

Dit is wat er achter de berekening van onze podScore zit

In tegenstelling tot de unieke kijk op de huidige plaatsing van een podcast, biedt de podScore met zijn tijdsdimensie meer dan alleen maar een momentopname. Door de integrale beschouwing van zowel actuele als historische gegevens worden inzichten in de ontwikkeling van de plaatsing op langere termijn, alsmede de variabiliteit daarvan, in de berekening van de kerncijfers meegenomen. Op deze manier worden correlaties in de prestatiediagnose en optimalisatie van een podcast aan het licht gebracht die voorheen verborgen waren.

Zo kunnen de mogelijkheden van podScore gericht worden gebruikt

De observatieperiode, die gratis beschikbaar is op onze website, toont de plaatsingstrend van de afgelopen 14 dagen, maar kan vrij worden gekozen en naar wens worden aangepast. Aldus kan, afhankelijk van de vraag en de vereisten, een individuele analyse worden uitgevoerd - bijvoorbeeld met als hoofddoel de individuele succesfactoren van de "podcast" vast te stellen.